Akıllı Mantarlar (Slime Moulds) Kentsel Tasarım için bir yol gösterici olabilir mi?

Herhangi bir merkezi sinir sistemi olmamasına rağmen yol bulma yeteneğine sahip tek hücreli bir organizma olan akıllı mantarlar, Kadifekale tarihi alanı ve yakın çevresinde, İzmir Tarih Projesi kapsamında boşaltılan heyelan bölgesinin, rekreasyon alanı olarak tasarlanması için bir tasarım altlığı oluşturmakta kullanıldı. Öncelikle alanın topografyası ve mevcut engeller işlendi. Alana giriş ve çıkış noktaları da belirlendikten sonra, algoritmik işleyen bir bilgisayar programı sayesinde akıllı mantarların en çok ve en az tercih ettiği rotalar saptandı. Bu sonuçlar incelendiğinde alanın karakterine uygun odak noktaları ve pasif rekreasyon alanlarının oluştuğu gözlemlendi.