top of page

ÇOCUK OYUN ALANI TASARIMI

Tasarımı TBT tarafından gerçekleştirilen standta, tasarlanan strüktürün 3d yazıcıdan çıkartılmış bir maketinin yanı sıra, bakteri görsellerinin yer aldığı petri kaplarından oluşan dikey panonun arkasında projeye ilişkin bilgiler yer almaktadır.

Kumdan Mimariler-1
Kumdan Mimariler-2
Kumdan Mimariler-7
Kumdan Mimariler-9
Kumdan Mimariler-3
presentation documents-1
Kumdan Mimariler-6
Kumdan Mimariler-5

Çocuklarımıza Sürdürülebilir bir Gelecek Bırakmak için KUMDAN MİMARİLER

Bu projenin temel amacı çocuklarımıza bırakabileceğimiz sürdürülebilir bir gelecek için, kentsel çevrelerin tasarımında bilimsel gelişmelerin ve teknolojinin yardımıyla alternatif yöntemler aramaktır. Bu doğrultuda proje biyoloji ve tasarım ara kesitindeki çalışmalara odaklanarak, kireçtaşı üretebilen bakteri türleri hakkındaki araştırmalardan yola çıkar. Projenin temel konsepti, kumtaşı üretebilen bakteri türlerini kullanarak, kum alanları kendiliğinden oluşmuş mimari ürünlere dönüştürmek üzerine kuruludur. Bu genel konsept çerçevesinde mimari ve kentsel çevrelerin tasarımında pek çok işleve yönelik farklı tasarımlar öngörülebilecektir. Buna bir ilk örnek olarak geliştirilen organik formlu tasarım, "Çocuklar İçin Doğal Süreçlerle Üretilmiş Bir Oyun Alanı" önermektedir.

bottom of page