top of page

EXPO 2016 SERGİ KATILIMI / SAND ARCHITECTURES - KUMDAN MİMARİLER

TBT tarafından üzerinde çalışılan, biyokalsifikasyon süreci ile bakterilerin kumu taşlaştırmasıyla üretilen bir çocuk oyun alanı tasarımı, 2016 Antalya Expo'sunda uluslararası mecrada sergilenmiştir. Sergi katılımında tasarım ürününün bir maketi ve ilgili poster, TBT tarafından tasarlanarak MArt Design tarafından üretilmiş bir standta yer almış; ayrıca video genel ekranlarda sürekli gösterimde kalmıştır.

bottom of page