top of page

Akıllı Mantarlar (Slime Moulds) Kentsel Tasarım için bir yol gösterici olabilir mi?

Resim1
alanın_konumu_kopya
arazi hazırlık
deneyim_rotaları.jpg
birleşmiş_sentez_kopya
secondary roads
primary roads and most active area

Herhangi bir merkezi sinir sistemi olmamasına rağmen yol bulma yeteneğine sahip tek hücreli bir organizma olan akıllı mantarlar, Kadifekale tarihi alanı ve yakın çevresinde, İzmir Tarih Projesi kapsamında boşaltılan heyelan bölgesinin, rekreasyon alanı olarak tasarlanması için bir tasarım altlığı oluşturmakta kullanıldı. Öncelikle alanın topografyası ve mevcut engeller işlendi. Alana giriş ve çıkış noktaları da belirlendikten sonra, algoritmik işleyen bir bilgisayar programı sayesinde akıllı mantarların en çok ve en az tercih ettiği rotalar saptandı. Bu sonuçlar incelendiğinde alanın karakterine uygun odak noktaları ve pasif rekreasyon alanlarının oluştuğu gözlemlendi.

bottom of page