top of page

İREM DENİZ

biyomühendis, biyotasarım çalışmalarında emekleme aşamasında, büyük ölçekte biyolojik ürünlerin üretimi ve saflaştırılması konusunda çalışıyor. yenilenebilir, sürdürülebilir enerji sistemleri geliştiriyor ve agro-endüstriyel atıkların katma değeri yüksek gıda, biyoyakıt, kozmetik ve medikal öneme sahip ürünlere dönüştürülmesi üzerine kafa yoruyor. hayali: sıfır atık prensibiyle çalışan prosesler geliştirerek sürdürebilir bir dünya oluşturmak ve günlük hayatta kullanılabilecek biyo-tasarım ürünleri üretmek...

hakkımda daha fazla bilgi için:

http://biyomuh.cbu.edu.tr/db_images/site_110/file/%C4%B0rem%20DEN%C4%B0Z_CV%20ing.pdf

bottom of page